कुल संक्रमित: 43760261
मृत्यु संख्या: 1164152
निको हुनेको संख्या: 32155060
मृत्यु संभावना: 2.66%