कुल संक्रमित: 61155876
मृत्यु संख्या: 1434569
निको हुनेको संख्या: 42304016
मृत्यु संभावना: 2.35%