कुल संक्रमित: 11163359
मृत्यु संख्या: 528101
निको हुनेको संख्या: 6231309
मृत्यु संभावना: 4.73%