कुल संक्रमित: 115049044
मृत्यु संख्या: 2551767
निको हुनेको संख्या: 90769626
मृत्यु संभावना: 2.22%